کاشی و سرامیک

ceramic

مجموعه پارس نقش آویژه با بیش از سی سال تجربه و دارا بودن سرمایه های انسانی متعهد، متخصص و ساعی نیاز های مهندسی و اجرایی صنعت ساختمان را شناسایی نموده است و در این راستا با ایجاد یک زنجیره تامین از شرکت های معتبر داخلی و اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر در تامین نیاز پروژه های بیمارستانی، تجاری، اداری و مسکونی در سراسر ایران عزیز سهم قابل توجهی داشته است.

کاشی و سرامیک پارس

کاشی پارس مدرن
 • kashi
  کاشی پارس مدرن
 • kashi
  کاشی پارس میداس
 • kashi
  پرسلان های بیمارستانی

پرسلان بیمارستانی سبز روشن (مات)

سرامیک پرسلانی کف و دیوار پارس مدرن طرح فونیکس نانو پولیش 120×60

کاشی پارس مدرن طرح ماهورا کرم

کاشی دیواری پارس مدل مورگان طوسی

کاشی اسکار

سرامیک پرسلانی کف و دیوار پارس مدرن طرح چریتا 60×60

کاشی تیگا (Tiga)

سرامیک پرسلانی طرح کلودیا (Claudia)

کاشی پارس طرح ساتین سایز

سرامیک پرسلانی کف و دیوار پارس مدرن طرح کانسپت کرم مات پرسلان سایز 80×80

سرامیک پرسلانی کف و دیوار پارس مدرن طرح امگا

کاشی پارس مدرن طرح ریما طوسی

سرامیک پرسلانی کف و دیوار پارس مدرن طرح پروتکتیو سفید

کاشی پرسلان پارس مدل امپرادو شکلاتی سایز 60×30

کاشی دوبلین (Doblin)

کاشی لوییزا

کاشی پارس طرح یونا سایز ۳۰*۳۰

سرامیک پرسلانی کف و دیوار پارس مدرن طرح سمنت طوسی

کاشی پرسلان میداس مدل چریتا سفید براق

کاشی پارس مدرن طرح چیکو طوسی

کاشی پارس مدرن طرح هوگون

کاشی ورسای (Versai)

سرامیک پرسلانی کف و دیوار پارس مدرن طرح الدوز طوسی روشن سایز 80*80

سرامیک پرسلان هرمیتاژ (Hermitaghe matt)

کاشی ویولت ( Violet matt)

سرامیک پرسلانی کف و دیوار پارس مدرن طرح پولپیس نانو پولیش 120×60

پرسلان بیمارستانی پرتغالی و کرم پروتکتیو

کاشی پارس مدرن طرح جنسیس طوسی

کاشی پرسلان پارس مدل امپرادو کرم سایز 60×30

کاشی پارس مدرن طرح کلودیا 100×33

کاشی کلودیا ( Claudia matt)

کاشی پارس مدرن طرح چریتا

کاشی برایتون (Brighton matt)

سرامیک پرسلانی کف و دیوار پارس مدرن طرح کانسبت

کاشی پرادا ( Prada )

پرسلان بیمارستانی سفید و فیروزه ای پروتکتیو

کاشی پارس مدرن طرح ماهورا طوسی

کاشی پارس طرح آلما سایز ۳۰*۳٠

سرامیک پرسلانی کف و دیوار پارس مدرن طرح کانسبت طوسی

کاشی کانبرا ( Canbra matt)

پرسلان بیمارستانی سبز و آبی و سفید

کاشی پارس مدرن طرح پیانو

کاشی پارس مدرن طرح چیکو کرم

سرامیک پرسلانی کف و دیوار پارس مدرن طرح نوبل مات استخوانی سایز 60×60

کاشی پارس سفيد ساده مات پروتکتیو ٣٠*٣٠

کاشی پارس طرح پروتکتیو کرم 30*30

سرامیک پرسلانی آنتیمو ( Antimo matt)

کاشی دیواری پارس مدل مورگان کرم

کاشی و سرامیک گلدیس

کاشی 30×30 گلدیس
 • kashi
  کاشی 30×30 گلدیس
 • kashi
  کاشی 24x12 گلدیس
 • kashi
  کاشی 120x40 گلدیس
 • kashi
  کاشی 120x20 گلدیس
 • kashi
  کاشی 120×60 گلدیس
 • kashi
  پرسلان بیمارستانی 120x60
 • kashi
  کاشی شش ضلعی گلدیس
 • kashi
  کاشی 90x30 گلدیس
 • kashi
  کاشی 60×60 گلدیس

کاشی و سرامیک روکا سرام

کاشی 75×75 روکا سرام
 • kashi
  کاشی 75×75 روکا سرام
 • kashi
  کاشی 120x60 روکا سرام